تبلیغات
کل کل سرخابی - سید جلال حسینی: در دو بازی هیچ موقعیتی به حریفان ندادیم