تبلیغات
کل کل سرخابی - علیرضا حقیقی قرارداد خود را به مدت نیم‌فصل با پرسپولیسی‌ها ثبت کرد